Mozková protéza

Možná, že se mýlím

Mám r
ozestláno na posteli pro hosty,
 
zuby si č
istím cizím zubním kartáčkem,
 
já, sn
ůška zděděných vl
Emi 
astností
 
a
obyvatel pl
Dmi 
anety Z

em,
 
bláznivé MDmi 
arkétě zpívám druhý hl

as,
 
jsem tady nDmi 
a světě na krátký v

íkend na cestovní p

as.
 
Pan farář nabízel mi věčný život, 
říkal: musíš, chlapče, přece v něco věřit, 
a já si dal nalačno jedno pivo 
a spatřil anděly, jimž pelichá peří, 
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, 
jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. 
Ref.:
M
ožná, že se m

ýl

ím, možná se m

ýl

ím,
 
snad mi to dEmi 
ojde léty, sn

ad mi to d

ojde léty,
 
mám na to jenom chv
íl

i, dojít od startu k c

íl

i,
 
a tak si zpEmi 
ívám, a tak se d

ívám, a tak si dávám d

o trumpety.
 
Jsou prý věci mezi nebem a zemí, 
já o nich nevím a možná měl bych vědět, 
já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, 
já nechtěl nikdy na trůnu sedět, 
bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, 
jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. 
Vy, náčelníci dobrých mravů, 
líbezní darmopilové a marnojedky, 
proutkaři pohlaví a aranžéři davů, 
vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, 
bláznivá Markéta, ta mi svědčila, 
že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla. 
Ref. 
V pokoji, kde jsem včera spal, 
vypnuli topení a to byla krása, 
měli jsme na sobě jen flaušový šál 
a já jsem křičel, že láska je zásah, 
bláznivá Markéta ať nám zapěje, 
že až sejdem ze světa, čáry máry fuk, nic se neděje, 
nic se neděje, nic se neděje.