Mozková protéza

Markytánka

Ref.1.hlas:
VAmi 
íno na kur

áž a p

omilovat markyt
Ami 
ánku,
 
zítra do Burg
und batal

ion zamíř
Ami 
í.
 
Víno na kur
áž a k r

ánu dvě hodinky sp
Ami 
ánku,
 
díky, díky v
ám, král

ovští verbíř
Ami 
i.
 
Ref.2.hlas:
VAmi 
íno m

áš a m

arkyt
Ami 
ánku,
 
dlouhá n
oc se pr

ohýř
Ami 
í.
 
Víno m
áš a chv

ilku sp
Ami 
ánku,
 
díky, d
íky v

erbíř
Ami 
i.
 
Ami 
íve, než se rozedn

í kapitán k

odeslání rozkaz d
Ami 
ává,
 
ostruhami do slab
in koně p

ohán
Ami 
í.
 
Tam na straně poledn
í čekají ž

eny, zlaťáky a sl
Ami 
áva,
 
do výstřelů karab
in zvon už v

yzván
Amií. 
 
 
Ref. 
Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi hroutí, 
na polštáři z kopretin budou všichni spát. 
Neplač krásná Marion verbíři nové chlapce přivedou ti, 
pro královský hermelín padne každý rád. 
Ref.