Mozková protéza

Mávej

Ref.:
M
ávej, mávej, mávej, mávej, mávej, mávej j
E7 
en,
 
nic n
epomůže, že tu stojíš sama skoro celej d

en,
 
tak jen si mH7 
ávej, mávej, m

ávej, mávej a d

ávej sb

oh

em.
 
Jó, n
emáš, holka, páru, jakej pocit mám,
 
když pr
ásknu do kočáru a rukou zamávám
 
a cH7 
esta už mě zdraví a říká mi "těpic,"
 
tak t
ohle je to pravý, jó, j
H7 
á už nechci v

íc.
 
Ref. 
Jó, prošlapaný boty, pingl, tulácká hůl 
a na jazyku noty a pod pažema sůl 
a cesta, která mluví a říká: jenom pluj, 
a žlutý pero žlůví, jó, to je život můj. 
Ref.:
Mávej, mávej, mávej, mávej, mávej, mávej jen, 
nic nepomůže, že tu stojíš sama skoro celej den, 
tak jen si mávej, mávej, mávej, mávej a dávej sbohem, 
tak jen si mH7 
ávej, mávej, m

ávej, mávej a d

ávej sb

oh

em .