Mozková protéza

Little Big Horn

Ami 
Tam blízko Little Big Hornu je indiánská zem.
 
Tam přijíždí generál Caster sDmi 
e svým praporem.
 
Aml 
Modrý kabáty jezdců stíny dl
Dmi 
ouhejch karabin,
 
Ami 
a z indiánských signálů po nebi letí dým.
 
Ref.:
Ř
íkal to Jim Bridger: "Já měl jsem v noci s
E7 
en,
 
pod sedmou kavalérií jak krví rudne z
em".
 
Kmen Siuxů je statečný a dA7 
obře svůj kraj zn

á,
 
proč C
aster neposlouchá ta sl
Ami 
ova varovná?
 
Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií, 
táhne generál Caster se svou kavalérií. 
Marně mu stopař Bridger radí: „Zpátky povel dej, 
jedinou možnost ještě máš, život si zachovej." 
Ref.:
Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín. 
Padají jezci s koní, výstřely z karabin. 
Límce modrejch kabátů barví krev červená. 
Kmen Siuxů je statečný a dobře svůj kraj zná. 
Ref.:
A pak všechno ztichlo, jen tam-tam duní krajem. 
V oblaku prachu mizí Siuxů vítězný kmen. 
Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál. 
Tam uprostřed svých vojáků leží i generál. 
Ref.:
Říkal to Jim Bridger: „Já měl jsem v noci sen, 
pod sedmou kavalérií jak krví rudne zem." 
Kmen Siuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, 
proč Caster neposlechl ta slova varovná?