Mozková protéza

Láska je věc kouzelná

Láska m
á je láska tv
Dmi 
á, v duši hř

eje, sílu d

á,
 
kdo ji nezná,
ať to zk

usí, láska j

e věc kouzeln

á.
 
Když mám s tebou večer jít, začnou se mnou čerti šít, 
celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být. 
Ref.:
Tenhle
obraz dobře znám, často m

ívá nový r
Ami 
ám,
 
bojím se chv
íle té: rám bude s

ám.
 
Láska je jak vína číš, nesmíš přebrat, dobře víš, 
když znáš míru, můžeš smát se, a když ne, tak uvidíš. 
Láska má je láska tvá, v duši hřeje sílu dá, 
kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná. 
Láska má je láska tvá, v duši hřeje sílu dá, 
kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná. 
Láska má je láska tvá, v duši hřeje sílu dá, 
kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná. 
Láska má je láska tvá, v duši hřeje sílu dá, 
kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná.