Mozková protéza

Král a klaun


 

 

 

 

 

 
 
Kr
ál do b

oje t

áh,

 

do v

eliké d

álky,

 
 
a s ním do té v
álky j
D7 
el na mezku kl

aun,
 
n
ež hl

edí si st

áh,

 

tak z v

ýrazu tv

áře

 
 
bys nepoznal lh
áře, c
D7 
o zakrývá str

ach.
 
TD7 
iše šeptal při té hrůze:"

Inter arma silent musae,"
 
m
ísto zvonku cinkal brněn
D7 
ím,
C7 
 
D7 
 
 
král d
o boje t

áh,

 

do v

eliké d

álky,

 
 
a s ním do té v
álky j
D7 
el na mezku kl

aun.

 

 

 
A7 
 
 
Král do boje táh, a sotva se vzdálil, 
tak vesnice pálil a dobýval měst, 
klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, 
jak smývali v páře prach z rukou a krev. 
Tiše šeptal při té hrůze:"Inter arma silent musae," 
místo loutny držel v ruce meč, 
král do boje táh', a sotva se vzdálil, 
tak vesnice pálil a dobýval měst. 
Král do boje táh', s tou vraždící lůzou 
klaun třásl se hrůzou a odvetu kul, 
když v noci byl klid, tak oklamal stráže 
a nemaje páže, sám burcoval lid. 
Všude křičel do té hrůzy, ve válce že mlčí Múzy, 
muži by však mlčet neměli, 
král do boje táh', s tou vraždící lůzou 
klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. 
Král do boje táh, a v červáncích vlídných 
zřel, na čele bídných jak vstříc jde mu klaun, 
když západ pak vzplál, tok potoků temněl, 
klaun tušení neměl jak zahynul král: 
kdekdo křičel při té hrůze:"Inter arma silent musae," 
krále z toho strachu trefil šlak, 
klaun tiše se smál a zem žila dále 
a neměla krále, klaun na loutnu hrál, 
klD7 
aun na loutnu hr

ál, kl
D7 
aun na loutnu hr

ál .