Mozková protéza

Koleda 2014

Katzenjammer / Zdeněk Tochor


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
T
ak nám zase

utek d

alší r

ok

 

 
 
N
evšim by si t

oho l

eda cv

ok

 

 
 
Kd
yž se všechno k

olem z

elen

á

 

 
 
V
íme dobře, c

o to zn

amen

á

 

 
 
Z
atočíme metlou nad hlav

ou:
 
Ref.:
D
ej zdraví d

ej, ať s

e na nás štěstí lepí
 
D
ej lásku d

ej, ať

už k sobě nejsme slepí
 
D
ej k tomu d

ej, tr

ochu toho pohlazení
 
D
ej občas d

ej,

ať se všechno podaří
 
Mezihra 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Občas projdeš ani nevíš jak 
Až ti z toho šplouchá na maják 
Když upleteš metlu proutěnou 
Holky si na tebe vzpomenou 
Zatočíme metlou nad hlavou : 
m
áme dnes náladu toulav

ou :
 
Hej !!! 
Ref. 
Dohra