Mozková protéza

Kocábka

Ref.1:
Já mám k
ocábku náram, n

áram, n

áram,
 
kocábku náram, n
áramn

ou.
 
Já mám k
ocábku náram, n

áram, n

áram,
 
kocábku náram, n
áramn

ou.
 
P
ršelo a blejskalo se sedm neděl, kocábku náram, n

áramn

ou.
 
N
oe nebyl překvapenej on to věděl, kocábku náram, n

áramn

ou.
 
Ref.1 
Šém Chám a Jáfet byli bratři rodní, kocábku náram, náramnou. 
Noe si je svolal ještě před povodní, kocábku náram, náramnou. 
Kázal jim by naložili ptáky, savce, kocábku náram, náramnou. 
Ryby nechte zachrání se samy hladce, kocábku náram, náramnou. 
Ref.1 
Ref.2:

Archa má cíl, archa má směr,
 
plaví se k Araratu n
a sev

er.
 
Ref.1 
Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla, kocábku náram, náramnou. 
Tu přilétla holubice snítku nesla, kocábku náram, náramnou. 
Na břehu pak vyložili náklad celý, kocábku náram, náramnou. 
Ještě že tu starou dobrou archu měli, kocábku náram, náramnou. 
Ref.1 
Ref.2 
Ref.1