Mozková protéza

Kdyby tady byla taková panenka

Kd
yby tady byla taková panenka,
A7 
která by mě chtěl

a.
 
Kd
yby tady byla taková panenka,
A7 
která by mě chtě

la.
 
Kt
erá by mě chtěla, s

yna vychovala,
A7 
přitom pannou b

yla.
 
Kt
erá by mě chtěla, s

yna vychovala,
A7 
přitom pannou b

yla.
 
Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti. 
Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti. 
Ty by jsi mi musel kolíbku dělati, do dřeva netíti. 
Ty by jsi mi musel kolíbku dělati, do dřeva netíti. 
Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti. 
Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti. 
Ty bys mi musela košiličku šíti bez jehly a nití. 
Ty bys mi musela košiličku šíti bez jehly a nití. 
Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehly a nití. 
Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehly a nití. 
Ty by jsi mi musel žebřík udělati až k nebeské výši. 
Ty by jsi mi musel žebřík udělali až k nebeské výši. 
Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši. 
Kdybych já ti musel žebřík udělali až k nebeské výši. 
Lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu. 
Lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu.