Mozková protéza

Když

Když bEmi 
ezhlavost svým

okem klidně m

ěříš,
 
ač t
upen, sám že n

ejsi bezhlav

ý,
 
když, pEmi 
odezírán, p

evně v sebe v

ěříš,
 
však n
eviníš svých s

oků z bezpráv

í.
Hmi 
 

 

 

 
Hmi 
 

 

 

 

 

 
 
Když umíš čekat beze mdloby, 
lží obtáčen jsa, neupadat v lež, 
když, záštím oblit, sám jsi beze zloby, 
slov ctnostných nadarmo však nebereš. 
Když umíš snít, a nepodlehnout snění, 
když hloubat znáš, a dovedeš přec' žít, 
když proti triumfu i ponížení 
jak proti svůdcům společným jsi kryt. 
Když nezoufáš, nechť poctivá tvá slova 
jsou kroucena, by úskok z nich se stal, 
když hroutí se tvé postavení a znova 
jako dělník lopotíš se dál. 
Když spočítat znáš hromadu svých zisků 
a na jediný hod vše riskovat, 
zas po prohře se vracet k východisku 
a nezavzdechnout nad hořem svých ztrát. 
Když přinutit znáš srdce své i čivy, 
by s tebou vytrvaly nejvěrněji, 
ač tep i pohyb uniká ti živý 
a jen tvá vůle káže: vytrvej! 
Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, 
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal, 
když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost 
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král. 
Když řekneš svými vteřinami všemi: 
mně, čase, jak bych závodník byl, služ, 
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi, 
a, co je víc, pak, synu můj, jsi muž.