Mozková protéza

Kde ty kytky jsou

Ř
ekni, kde ty k
Ami 
ytky jsou, c

o se jenom m
G7 
ohlo stát?
 
Ř
ekni, kde ty k
Ami 
ytky jso
Dmi 
u, kde jen moho
G7 
u být?
 
D
ívky je tu b
Ami 
ěhem dn

e otrhaly d
G7 
o jedné,
 
kd
o to kdy pochopí, kd

o to kdy poch
G7 
opí.
 
Řekni, kde ty dívky jsou, co se tady mohlo stát? 
Řekni, kde ty dívky jsou, kde jen mohou být? 
Muži si je vyhlédli, s sebou domů odvedli, 
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 
Řekni, kde ti muži jsou, co se, k čertu, mohlo stát? 
Řekni, kde ti muži jsou, kde jen mohou být? 
Muži v plné polní jsou, do války je zase zvou, 
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 
A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? 
A kde jsou ti vojáci, kde jen mohou být? 
Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu, 
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? 
Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát? 
Řekni, kde ty hroby jsou, kde jen mohou být? 
Co kytek tu rozkvétá, od jara až do léta, 
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?