Mozková protéza

Katce

Cht
ěl bych králem b
Dmaj7 
ýt
D6 
aspoň chvíli kr
Dmaj7 
átkou,
 
d
al bych nar
Dmaj7 
azit m
D6 
ince s malou K
Dmaj7 
atkou,
 
žlEmi 
utý jako l

án v
Emi 
odpoledním ž

áru,
 
jsem však jenom kmDmaj7 
án, co brnk
D6 
á na k
Dmaj7 
ytaru.
 
Být tak pilotem, znám to jenom z knížky, 
vyhodil bych ven svoji Katku z výšky, 
přece volný pád má rádo každé ptáče, 
a já ji mám rád, u Svazarmu skáče. 
Ref.:
N
a vodu zrcátka p
Dmaj7 
ouští sl
D6 
unce, než skryje ho mr
Dmaj7 
ak,
 
kl
uci se schovali v h
Dmaj7 
ouští a h
D6 
olky se koupou jen t
Dmaj7 
ak,
 
tEmi 
akhle si maluju l
A6 
éto, z

ima když nechce být kr
Cdim 
átkou,
 
Emi 
emýšlím, zdali půjde to, b

ýt aspoň tři týdny s K
A7 
atkou, h

m.
 
Rotným být bych chtěl nebo generálem, 
to bych nevelel, spokojil se s málem, 
Katka dosvědčí, že když se velí "pozor!," 
lásce nesvědčí velmi přísný dozor. 
Kdybych tu moc měl a měl v hlavě zmatek, 
vyhlásit bych chtěl státní svátek Katek, 
aby i ta má nemusela vstávat, 
a když volno má, tak proč ho nadělávat? 
Ref. 
Nejsem pilotem ani panem králem, 
nemám žádnou moc a nejsem generálem, 
písně zkouším psát obrace i hladce, 
slova splétám rád, slíbil jsem je Katce.