Mozková protéza

Jaro na Aljašce

Až j
aro na Aljašku z

avítá k n

ám,
 
hromadu zlata já z
a zimu m

ám,
 
š
ampaňský víno si d

o srubu d

ám,
 
až jaro na Aljašku z
avítá k n

ám.
 
S dívenkou krásnou budu tam žít, 
čeká na jihu a chci si ji vzít, 
mosaznou postel si do srubu dám, 
až jaro na Aljašku zavítá k nám. 
Z těch velkejch plánů nezbylo nic, 
já dva roky čekal a moh jsem snad víc, 
teď už je vdaná a co z toho mám, 
když jaro na Aljašku zavítá k nám? 
Nač věšet hlavu: nedá se žít, 
šampaňský víno tu sám budu pít, 
s partnery svými tu zůstanu sám, 
až jaro na Aljašku zavítá k nám. 
Až jaro na Aljašku zavítá k nám, 
hromadu zlata já za zimu mám, 
šampaňský víno si do srubu dám, 
až jaro na Aljašku zavítá k nám.