Mozková protéza

Jaro

MAmi 
y čekali j

aro, a z

atím přišel mr
Ami 
áz,
 
tak strašlivou z
imu nez

ažil nikdo z n
Ami 
ás,
 
z těžkých černých mr
aků se st

ále sypal sn
Ami 
íh
 
a vánice s
ílí v por

yvech ledov
Ami 
ých.
 
Z ch
ýší dřevo mizí a m

ouky ubývá,
 
dDmi 
o sýpek se raděj už n

ikdo nedívá,
 
zv
ěř z okolních lesů nám st

ála u dveří
 
Dmi 
a hladoví ptáci přil

étli za zvěř

í, a stále bl
Ami 
íž.
 
Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, 
když vystrašenej soused na okno zaklepal: 
"Můj synek doma leží, v horečkách vyvádí, 
já do města bych zajel, doktor snad poradí." 
Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, 
dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval: 
"Nejezdi naší zkratkou, je tam příkrej sráz 
a v týhletý bouři tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj!" 
Na to strašný ráno dnes nerad vzpomínám, 
na tu strašnou chvíli, když kůň se vrátil sám, 
trvalo to dlouho, než se vítr utišil, 
na sněhové pláně si každý pospíšil. 
Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, 
kterým bych v té bouři nejel ani sám, 
a pak ho někdo spatřil, jak tam leží pod srázem, 
krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. 
NAmi 
ěkdy ten, kdo sp

ěchá, se d

omů nevr
Ami 
ací .