Mozková protéza

Jarní kurýr

Duněn
í kopyt v

ečer slýcháv

ám,
 
údolím jarní kEmi 
urýr jede k n

ám,
 
v peřejAmi 
ích řeka zv

oní a j

arem vítr v
E7 
oní,
 
přijíždAmi 
í jarní k

urýr, d

obř
E7 
e ho zn
Ami 
ám,
 
ví, celej kr
aj to ví:
 
v
eze nám j

aro v br

ašně s
E7 
edlov
Ami 
ý.
 
Zase jdou krajem vánky voňavý, 
vobouvám svoje boty toulavý, 
dobře ví moje milá: i kdyby víla byla, 
tyhle toulavý boty nezastaví, 
mám boty toulavý, 
ty ani kouzlem nezastaví. 
Musím jít, mraky táhnou nad hlavou, 
musím jít stopou bílou toulavou, 
neplakej, že se ztratím, já do roka se vrátím, 
prošlapám cestu domů jarní travou, 
víš, ty to dobře víš, 
ty moje boty nezastavíš.