Mozková protéza

Ikarovo touha

Chci být v
olný jak pták, lít
Emi 
at do oblak,
 
kd
yž se mi zachce, tak sl

étnout dolů,
 
s
ednout na střechu n
Emi 
ebo do mechu,
 
s
ezobnout, co sp

adne ze stolu.
 
Ref.:
Chci být vAmi 
olný jak pták, lít

at do oblak,
 
odl
etět do teplejších kr

ajů,
 
Ami 
obletět svět, vr

átit se zpět
 
do r
ozkvetlých sadů a h

ájů.
 
Chci být volný jak pták, lítat do oblak, 
na lidi dole se dívat, 
s větrem se vézt, vzduchem se nést, 
pod modrou oblohou nad lesem bývat. 
Ref.:
Chci být volný jak pták, lítat do oblak, 
pod sebou mít skvrnky měst, 
bílé nitky řek, sněžné čapky hor, 
dna moří a únavu cest. 
Letět si sem a zase tam, 
z výšky celníkům zpívat, 
že můžou spát, něco si zdát, 
kuličky hrát nebo zívat. 
Ref.:
Chci být volný jak pták, lítat do oblak, 
za slunkem nad černej mrak, 
letět si sem a zase tam, 
napravo nebo naopak. 
Zkoušet volný pád, jen tak si hrát, 
nemuset se bát ani skrývat, 
kolébat se sem a zase tam, 
pod modrou oblohou nad lesem bývat. 
Ref.:
Chci být volný jak pták, lítat do oblak, 
pod sebou mít čtverečky polí, 
s větrem se vézt, vzduchem se nést, 
uletět všemu, co bolí. 
Ref.:
Chci být volný jak pták, lítat do oblak, 
nesporně mám pro to vlohy, 
chci být volný jak pták, lítat do oblak, 
ale m
ám m

oc velký a t

ěžký n

ohy.