Mozková protéza

Hudsonský šífy

Ten, kdo nAmi 
ezná hukot vody lopatk

ama vířený,
 
jako j
á,jako j
Ami 
á.
 
Kdo hudsAmi 
onský slapy nezná, sírou p
Dmi 
ekla sířený,
 
ať se nAmi 
a hudsonský š

ífy najmout d
Ami 
á.
 
J
o h
Gmi 
o h
Ami 
o.
 
Ten, kdo nepřekládal uhlí, šíf když na mělčinu vjel, 
málo zná, málo zná. 
Ten, kdo neměl tělo ztuhlý, až se nočním chladem chvěl, 
ať se na hudsonský šífy najmout dá. 
Jo ho ho. 
Ref.:
Ah
oj, páru tam h
Ami 
oď,
 
ať d
o pekla se dříve dohrab
Ami 
em.
 
J
o h
Gmi 
o h
Ami 
o.
 
J
o h
Gmi 
o h
Ami 
o.
 
Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostenejch lodníků, 
jako já, jako já. 
Ten, kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku, 
ať se na hudsonský šífy najmout dá. 
Jo ho ho. 
Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, 
málo zná, málo zná. 
Kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil, 
ať se na hudsonský šífy najmout dá. 
Jo ho ho. 
Ref. 
Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad, 
jako já, jako já. 
Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho vohně smrad, 
ať se na hudsonský šífy najmout dá. 
Jo ho ho. 
Kdo chce zhebnout třeba zejtra, komu je to všechno fuk, 
kdo je sám, jako já. 
Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě príma kluk, 
ať se na hudsonský šífy najmout dá. 
Jo ho ho. 
Ref.