Mozková protéza

Ho ho Watanay

Sp
inkej můj maličký, m

áš v oč

ích hvězdičky,
 
dám ti je d
o vlasů, tak

usínej, tak

usínej.
 
Ref.:
H
o ho Watanay, h

o ho W

atanay, ho ho W

atanay, Kiok

ena, Kiok

ena.
 
Sladkou vůni nese ti noční motýl z perleti, 
vánek ho kolíbá, už usíná, už usíná. 
Ref. 
V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni, 
má barvu havraní, jak uhání, jak uhání. 
Ref. 
V dlani motýl usíná, hvězdička už zhasíná, 
vánek, co ji tobě nes, až do léta ti odlétá. 
Ref.