Mozková protéza

Hlídač krav

Kd
yž jsem byl malý, říkali mi naši:
 
"Dobře se uč a jez chytrou kaši, 

až jednou vyrosteš, b

udeš doktorem pr

áv,
 
takový doktor sedí pěkně v suchu, 
bere velký peníze a škrábe se v uchu," 
j
á jim ale na to řek:"Chc

i být hlídačem kr

av."
 
Ref.:
Já chci m
ít čapku s bambulí nahoře,
 
jíst kaštany a mýt se v lavoře, 

od rána po celý d

en zpívat si j

en,
 
zpívat si: pam pam pam...
 

 

 
 
K vánocům mi kupovali hromady knih, 
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich: 
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy, 
ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, 
každý na mě hleděl jako na pytel blech, 
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. 
Ref. 
Dnes už jsem starší a vím, co vím, 
mnohé věci nemůžu a mnohé smím, 
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy, 
s nohama křížem a s rukama za hlavou 
koukám nahoru na oblohu modravou, 
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. 
Ref.