Mozková protéza

Divoké koně

JAmi 
á viděl d
Dmi 
ivoké k
Ami 
oně, b

ěželi s
Dmi 
oumrak
Ami 
em,
 
jAmi 
á viděl d
Dmi 
ivoké k
Ami 
oně, b

ěželi s
Dmi 
oumrak
Ami 
em,
 
vzdDmi 
uch těžk
Ami 
ý byl
Dmi 
a divně v
Ami 
oněl t
Fdim 
abáke

m,
 
vzdDmi 
uch těžk
Ami 
ý byl
Dmi 
a divně v
Ami 
oněl t
E7 
abák
Ami 
em.
 
Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor, 
běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor, 
sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor, 
sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor? 
Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost, 
snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost 
naše touho, ještě neumírej, sil máme dost, 
naše touho, ještě neumírej, sil máme dost. 
V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera, 
v nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera, 
milování je divoká píseň večera, 
milování je divoká píseň večera. 
Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku, 
stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku, 
král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků, 
král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků. 
Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat, 
chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat, 
s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád, 
s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. 
Já viděl divoké koně