Mozková protéza

Diego

Ref.:
Di
ego, don Di
Emi 
ego, kr

ásný koně m

áš,
 
Diego, don DiEmi 
ego, proč m

áš v očích pl

áč?
 
Za to hř
íbě, done Di
Emi 
ego, tady n

uggety mé všechny m

áš,
 
za to hříbě, done DiEmi 
ego, za tu m

alou bílou tv

ář.
 
Ref. 
Do očí pohleď svýmu koni, až v nich uvidíš ohňů žár, 
pak skloň hlavu do jeho hřívy a vzpomeň na těch chvil pár. 
Ref. 
Recitativ:
Tenkrát, tenkrát jsem ještě nevěděl, stařičký done Diego, co 
to hříbě pro tebe znamenalo, nevěděl jsem, že se přihnalo 
ráno štváno žárem ohňů až k vratům tvýho ranče s malým živým 
uzlíčkem v sedle. 
Ref.