Mozková protéza

Dešťový mužík

Mike Oldfield / Zdeněk Tochor


 

 

 

 
 
C#mi 
Bloumám sám městem

a déšť padá z nebe,
G#mi 
promoklý příslušník
C#mi 
dopravu tu

řídí.
 
C#mi 
Překračuju kaluže

a v nich vidím tebe,
G#mi 
jak ve vlnách se
C#mi 
vlníš.
 
Ref.:
Mě sp
ousta přání

napadá, třeba
C#mi 
jít za štěs

tím a tvou

ruku mít v dlaních.
 
A k
dyž mě smutek

přepadá, tak snům
C#mi 
svým, pochyb

ným uzdu

popustím.
 
Rázem jsem v lese, kde jen drobně prší, dešťový mužík se tu po klouzku klouže. 
Elektřinou statickou jehličí tu srší a Kuňka ohnivá kouká na mě z louže. 
Ref.:
Mě spousta přání napadá, … 

Kašlu na rýmu,

chřipku, angínu,

zánět akutní,

péči zdravotní,
 
C#mi 
Mm mmm m

mmm mm,
G#mi 
když ťukají
C#mi 
prsty

deště,
 
C#mi 
Mm mmm m

mmm mm,
G#mi 
tak všechny smutky
C#mi 
zmizí.
 
Ref.:
Mě spousta přání napadá, … 
Kašlu na rýmu, chřipku, angínu, zánět akutní, péči zdravotní, 
plány pracovní, bundu zánovní, fronty okluzní struny rozezní. 
Mezihra 
Ref.:
Mě spousta přání napadá, třeba jít za štěstím a jen chvíli být s tebou. 
Ale jak to vypadá, půjdu spát zase sám a nohy mě zebou.