Mozková protéza

Darmoděj

ŠAmi 
el včera městem m
Emi 
už a šel po hlavní tř
Ami 
ídě,
Emi 
 
 
šAmi 
el včera městem m
Emi 
už a já ho z okna v
Ami 
iděl,
Emi 
 
 
n
a flétnu chorál hr

ál, znělo to jako zv
Ami 
on
 
a byl v tom všechen žEmi 
al, ten krásný dlouhý t

ón,
 
a já jsem náhle vFdim 
ěděl, to je
E7 
on, to je
Ami 
on.
 
Vyběh jsem do ulic jen v noční košili, 
v odpadcích z popelnic krysy se honily 
a v teplých postelích lásky i nelásky 
tiše se vrtěly rodinné obrázky, 
a já chtěl odpověď na svoje otázky, otázky. 
Ref.:
NAmi 
a na n
Emi 
a ..

 

 
Ami 
 

 
Fdim 
 
E7 
 
Ami 
 
Emi 
 

 

 
Ami 
 

 
Fdim 
 
E7 
 
 
Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát, 
měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad, 
a on se otočil, a oči plné vran, 
a jizvy u očí, celý byl pobodán, 
a já jsem náhle věděl, kdo je onen pán, onen pán. 
Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel, 
a v ústech flétnu měl od Hieronyma Bosche, 
stál měsíc nad domy jak čírka ve vodě, 
jak moje svědomí, když zvrací v záchodě, 
a já jsem náhle věděl: to je Darmoděj, můj Darmoděj. 
Ref.:
MAmi 
ůj Darmod
Emi 
ěj, vagab

und osud

ů a lásek,
 
jAmi 
enž procház

í všemi sn
Fdim 
y, ale dnům v
E7 
yhýbá se,
 
mAmi 
ůj Darmod
Emi 
ěj, krásné zl

o, jed má p

od jazykem,
 
kdAmi 
yž prodáv

á po dom
Fdim 
ech jehly s
E7 
e slovníkem.
 
Šel včera městem muž, podomní obchodník, 
šel, ale nejde už, krev skápla na chodník, 
já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon 
a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón, 
a já jsem náhle věděl: ano, já jsem on, já jsem on. 
Ref.:
Váš Darmoděj, vagabund osudů a lásek, 
jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se, 
váš Darmoděj, krásné zlo, jed mám pod jazykem, 
když prodávám po domech jehly se slovníkem.