Mozková protéza

Děvče od červený řeky

Js
em potulnej kovboj, já s

e potlouk

ám
 
a od ranče k rFmi 
anči se n
Hmi 
ajímat d

ám.
 
A v t
ěch mlžnejch horách na konc

i štrek

y,
 
já potkal jsem hFmi 
olku od Červ

ený ř

ek

y.
 
Pak začlo mi trápení a spousta běd, 
když táta se bál abych mu jí nesved. 
A v těch mlžnejch horách na konci štreky, 
dal hlídat dceru od Červený řeky. 
Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal, 
abych ji konečně pomiloval. 
A v těch mlžnejch horách na konci štreky, 
já líbal holku od Červený řeky. 
Sotva mi však řekla miláčku můj, 
ze skal se ozvalo bídáku stůj. 
A v těch mlžnejch horách na konci štreky, 
stál její táta od Červený řeky. 
Tam pušky se ježily moc jich bylo, 
mý štěstí se najednou vytratilo. 
A v těch mlžnejch horách na konci štreky, 
já vobklíčenej byl u Červený řeky. 
Pak kE7 
e slovu přišla má p

istol a pěst,
 
já pE7 
oslal je na jednu z n

ejdelších cest.
 
A z těch mlžnejch hor tam na k
onci štrek

y,
 
vez' jsem si hFmi 
olku od Červ

ený ř

ek

y.