Mozková protéza

Colorado

Ref.:
Color
ado, Colorado, Colorado, z mládí tě zn
D7 
ám,
 
Color
ado, Colorado, Colorado, ráda tě m
G7 
ám,
 
jezer j
as, vůni hor, pastviny divokých stád,
 
v lesích znám každý kout, krásné, krásné tě zn
át.
D7 
 
 
Léta t
ouhy, zbožných př
G7 
ání,
 
čím víc t
oužím, život se sklání,
 
už jenom p
ár chvil m
D7 
ožná mi zb

ývá,
 
ještě sílu v nohách cítG7 
ím,
 
chci zas j
ednou brouzdat se kvítím,
 
jako d
ítě si pod sk
D7 
álou hr

át.
 
Ref. 
Pojď se mnou, mé prchlé mládí, 
je to dávno, čas tak pádí, 
tam jednou možná se vrátím, 
starou cestou tam u té skály, 
co se louky ve slunci pálí, 
tam se vrátím, mé Colorado. 
Ref.