Mozková protéza

Cizinec

NAmi 
a kraji pouště slunc
Dmi 
em spálen
Ami 
ý
 
stojDmi 
í naše m
Ami 
alý měst

o dřevěn
Ami 
ý,
 
jednoho dne, právě čas Dmi 
oběda b
Ami 
yl,
 
se nDmi 
a kraji m
Ami 
ěsta jezd

ec objev
Ami 
il.
 
Měl černý sombrero, na něm bílej prach, 
pod ním hadí oči, ze kterejch šel strach, 
místo cigarety měl v ústech růži, 
na stehnech pouzdra z chřestýších kůží. 
Ref.:
T
u jeho tvář, tu každ

ý z nás poznal,
 
n
a každém nároží z

atykač vlál,
 
nDmi 
a něm cifra, za kter
Ami 
ou by sis žil,
 

a přece nikdo z nás n
Ami 
evystřelil.
 
Pomalu projížděl hlavní ulicí, 
město bylo tichý jak město spící, 
před saloonem zastavil a z koně slez', 
jeho stín šel za ním a za stínem děs. 
Zábava u baru prudce zvadla, 
když vešel dovnitř s tváří u zrcadla, 
objednal si pití a v místnostech těch 
každej z chlapů poslouchal jenom svůj dech. 
Ref. 
On jenom se usmál a dopil svůj drink, 
mexickým dolarem o barpult cink', 
pak ke koni došel krokem pomalým, 
za chvíli zmizel jak z doutníku dým.