Mozková protéza

Cikánská balada

M
ožná vám t
Edim 
eď trochu p
Dmi 
okazím n

áladu
 
p
oté, co z

azpívám v

otřesnou b
Ami 
aladu
 
vDmi 
o tom, co st

alo se

u města P

opradu,
 
sn
ad vás tím vo spánek nevokrad

u.
Edim 
 
Dmi 
 

 
 
Nákladní véeska ze služby pohřební 
neveze na korbě předměty spotřební, 
ten její náklad je, žel, také potřebný - 
- tři rakve velké a dvě prostřední. 
Ref.:
B 
Asi na dv

acátým k
Gmi 
ilometr

u
 
stB 
opnul to

auto kluk v m

odrým svetr

u,
 
vB 
yšvih se sv

ižně na l
Gmi 
ožnou ploch

u,
 
zrB 
ovna když z

ačalo prš

et troch

u.
 
I sch
oval se d
Ami 
o rakve, d
Dmi 
o tý vl
Ami 
evo,
 
p
o chvíli t

am usnul j

ako dřev

o, bogaj,
 
h
ore h

áj, dole

h

áj, h

ore, d

ol
B 
e h

áj.

 

 

 
 
O kus dál cikáni opřeli motyky, 
což bylo součástí pracovní taktiky, 
a dle své zaběhlé letité praktiky 
zapadli radostně do putyky. 
Výčepní alkohol posílil kondici, 
navečer vyšli ven s úsměvem na líci, 
nevadil deštík jim z nebe se valící, 
auťáky stopujou na ulici. 
Ref.:
Projela spousta aut i pár kobyl, 
až je vzal s rakvema automobil, 
občané cikánské národnosti 
na korbu složili svoje kosti. 
Rakve, co tam byly, nevadily, 
Romové zpívali a rum pili, bogaj, 
hore háj, dole háj, hore, dole háj. 
Když řidič předjížděl vozidlo fekální, 
probudil stopaře Romů řev bengální, 
chtěl zjistit, zda trvá porucha frontální, 
či zda už počasí je normální. 
Když víko vod rakve vodšoupla pravice, 
cikáni na korbě propadli panice, 
rázem je tu jejich konečná stanice, 
za jízdy skáčou přes postranice. 
Ref.:
Lakatoš Fero se vrhnul z korby, 
zaryl se nosem do jarní orby 
a jeho bratr Ján zvanej Bidlo 
z vejšky pad' vobkročmo na svodidlo. 
Ref.:
Po Ištvánovi zbyl flek a širák, 
nestih už zabrzdit s vlekem tirák, 
Šaňo si při pádu překous' jazyk, 
Gejzovi cez brucho prejel gazík. 
Divil jsem se tomu stejně jak vy, 
odsouzen byl šofér i kluk v rakvi, bogaj, 
hore háj, dole háj, hore, d
ol

e

h

áj.