Mozková protéza

Chajda malá

V d
áli z

a hor

ama stojí ch
A7 
ajda malá.
 
P
od ní teče ř

eka, nad ní č
A7 
erná skál

a.
 
Přišla velká voda, vzala chajdu malou. 
Teď dva kamarádi nemaj si kam lehnout. 
Smutně bloudí světem, hledaj chajdu svojí. 
Tam, kde chajda stála, černá skála stojí. 
Neplač kamaráde, pro tu chajdu malou. 
Dřív, než jaro přijde, postavíme novou.