Mozková protéza

Cesta zpátky

Wabi Ryvola

C
ár bílejch mr
G7 
ačen,
 
kl
ín šedivejch k

ačen
 
m
á tulák r
H7 
ád nad hlav

ou.
G 
 
 
JCmi 
á hlavu kl
G 
oním,
 
r
ukou oči cl

oním,
 
n
ikam nespěchám, mám času d
G7 
ost.
 
A k
am bych taky š

el,
 
stejn
ě bych nenaš
Cmi 
el
 
m
ísto, kde se n

echá zapomen

out.
 
Ref.:
Kd
o se k tvýmu krbu jednou vr

átí
B 
 

 
 
po létech, kdy pořád byl jen s
ám.
 
T
ulák si rád dlouhou cestu zkr

át
Cmi 
í,
 
abF7 
y se vrátil třeba nepozn
H7 
án.
 
N
a světě má vandrák spoustu kv

ítí,
B 
 

 
 
ale jenom jeden rodnej dG 
ům,
 
c
estou zpátky slunce mu vždy

svít
Cmi 
í
 
a tFmi 
ak obrací hl

avu k nebes

ům.
 
Znám cestu zpátky, tam kde za vrátky, 
čeká starej pes a rodnej dům. 
Dům, kde se svítí, za oknem plno kvítí, 
stojí tulákovi za pozdrav. 
Tak proč jsem tehdá šel, 
stejně jsem nenašel místo, 
kde se nechá zapomenout. 
Ref.