Mozková protéza

Bráchovi

B
rzy nám, brácho, r
Cmaj7 
ozdělí cesty ž

ivota n
Cmaj7 
ůž,
 
až z v
odřený vesty d
Cmaj7 
o trávy sklouzne v
Gmi 
oňavá r
A7 
ůž,
 
je n
a dosah cíl všech vandrů a chvil, dým
Fmi 
ohňů za řek
Ami 
ou,
 
než kFmi7 
ytary t
Fmi6 
óny a v
Fmi7 
ětrný zv
Fmi6 
ony vzb
Gsus4 
udí tě pod deko

u.
 
Až zahoří Vega, na kůru chleba kříž udělej, 
uřízni patku a na památku ptákům ji nalámej, 
ti znají líp svět, co chceš uvidět a znát ho ještě víc, 
ale nejsi Odysseus, neznáš startu rébus, vyrostl jsi ze dvou nohavic. 
Ref.:
Sm
utno je mi, brách

o, a n
Emi7 
evím, jestli počk
Ami 
áš
 

u kiosku na pát
G7 
ým, kde se mnou p
Cmaj7 
ivo si d
C7 
áš,
 
jsme z j
edný krve, brách

o, a v
Emi7 
ěřím, že se dočk
Ami7 
áš
 
v
ytoužený šance, a tu, doufám, nikdy neprohr
B 
áš.

 
 
Poznáš handicap, do trní výlet, pád z oblaků, 
dívku jak Heidi, co si tě najde na cestách tuláků, 
rány pod pás a nazmar čas v tom lidským stavení, 
kde řádí kariéra jako nemoc, která člověka na blázna promění. 
Ref. 
B
rzy nám, brácho, r
Cmaj7 
ozdělí cesty ž

ivota nůž ...