Mozková protéza

Blues Folsomské věznice

M
ůj děda bejval blázen - texaskej anasvér
 
a na půdě nám po něm zůstal vC7 
ošoupanej kvér.
 
Ten kv
ér vobdivovali všichni kámoši z okol

í
 
a m
áma mi říkala: „N
G7 
ehraj si s tou pistol

í."
 
Jenže i já byl blázen tak zralej pro malér 
a ze zdi jsem sundával tenhleten dědečkův kvér. 
Pak s kapsou vyboulenou chtěl jsem být chlap all right 
a s holkou vykutálenou hrál jsem si na Bonnie and Clyde. 
Ale udělat banku to není žádnej žert, 
sotva jsem do ní vlítnul, hned zas vylít jsem jak čert. 
Místo jako kočka já utíkám jak slon, 
takže za chvíli mě veze policejní anton. 
Teď vokno mřížovaný mi říká že je šlus, 
proto tu ve věznici zpívám tohle folsom blues. 
Pravdu měla máma, radila nechoď s tou holkou 
a taky mi říkala: „Nehraj si s tou pistolkou."