Mozková protéza

Bláznova ukolébavka

M
áš má ovečko d

ávno spát, už p

íseň ptáků k

ončí.
 
Kvůli nám přestal i v
ítr vát, jen m

ůra zírá zv

enčí.
 
Já zn
ám její zášť, tak v

yhledej skrýš.
 
Zas m
á bílej plášť a v

okně je mř

íž.
 
Ref.:
M
áš má ovečko d

ávno spát,
 
ty m
ůžeš hřát, ty mě m

ůžeš hřát.
 

ijdou se pt

át, zítra zas př

ijdou se pt

át,
 
jestli ty v m
ých představ

ách už m

izíš.
 
Máš má ovečko dávno spát, teď máme půlnoc temnou. 
Zítra zas budou nám bláznů lát, že ráda snídáš se mnou. 
Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám, 
když tebe mám rád, když tebe tu mám? 
Ref.