Mozková protéza

Bedna vod whisky

DnAmi 
eska už mně f

óry ňák n
Ami 
ejdou přes pysk

y,
 
stAmi 
ojím s dlouhou kr

avatou na b
Ami 
edně v

od whisk
Ami 
y,
 
stojím s dlouhým v
obojkem j
Ami 
ak stájovej p

inč,
 
tu krAmi 
avatu, co n

osím, mi n
Ami 
avlík' s

oudce L

ynč.
 
Ref.:
Tak k
opni do tý b

edny, ať p

anstvo neček

á,
 
jsou dlouhý schody d
o nebe a štr

eka dalek

á
 
do nebeskýho b
aru, já s

ucho v krku m

ám,
 
tak kopni do tý b
edny, ať n

a cestu se d
Ami 
ám.
 
Mít tak všechny bedny od whisky vypitý, 
postavil bych malej dům na louce ukrytý, 
postavil bych malej dům a z vokna koukal ven 
a chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben. 
Ref. 
Kdyby jsi se, hochu, jen porád nechtěl rvát, 
nemusel jsi dneska na týhle bedně stát, 
moh' jsi někde v suchu tu svoji whisku pít, 
nemusel jsi dneska na krku laso mít. 
Ref. 
Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil, 
nechtěl běžet, dokavád se whisky nenapil, 
zatracená smůla zlá, zatracenej pech, 
když kůň cucá whisku jak u potoka mech. 
Ref. 
Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává, 
do krku mi zvostane jen dírka mrňavá, 
jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, 
má to smutnej konec, a whisky ani lok. 
Ref.:
Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, 
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká 
do nebeskýho baru, já sucho v krku mám, 
tak kopni do tý bedny!