Mozková protéza

Balada o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě

D
evizový c

izozemec, z B
Emi 
avorska záp
Hmi 
adní Němec
 
v
ylizoval g

uláš z hrnc

e.

 
 
Z
apíjel ho č

eským sektem, s
Emi 
udeťáckým d
Hmi 
ialektem
 
chl
ubil se, jak sl

ožil srnc

e.
 
Von j
ezdíval k nám do vesnice vžd

ycky předem hl

ášen,
 
vAmi 
alutama z p

rkenice pl

atil za svou v

ášeň.
 
V n
ablejskaným mercedesu m

ěl pár nóbl p

ušek,
 
nAmi 
a lov s ním vych

ázel k lesu n

áš předseda D

ušek.
 
Ref.:
B
orovice, slivovice, k

amizolka z

elená, s

ova pálen

á.

 

 

 
 
Jedenkráte cirkusáci měli u nás velkou práci, 
medvěd se dal do zvracení. 
Prohlídnul ho Franta Mlynář, jézéďáckej veterinář, 
a nařídil utracení. 
Když pak došlo k exekuci, začal Dušek šílet: 
"Za pár dní má přijet, kluci, Němčour kňoury střílet. 
Kdyby mu vlez před bouchačku medvěd místo kance, 
na nejednu tvrdou kačku byla by tu šance." 
Ref. 
Medvěd dostal chleba skývu, zamčenej byl hned do chlívu, 
večer vodili ho k mlází. 
Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, 
vyčmuchal ho bez nesnází. 
Když přijel host za šoulačkou, bylo všechno v suchu, 
pro brtníka už je hračkou, najít med po čuchu. 
Takže Němčour na posedu s flintou ráže devět, 
napjatě kouká dopředu, zda mu přijde medvěd. 
Ref. 
Míša puštěn byl z řetězu, funí houštím kolem jezu 
pro svou denní dávku medu. 
Už má kousek na paseku, když mu zkřížil jeho štreku 
starej Blažek na mopedu. 
Když uviděl lítou šelmu, ukrutně se leknul, 
ještě štěstí, že měl helmu, na zem sebou seknul. 
Na staříka už jdou mdloby, motor vrčí v díře, 
na svý cirkusácký doby vzpomnělo si zvíře. 
Ref. 
Němec čeká plnej vervy, jako struny už má nervy, 
když vtom slyší divný zvuky. 
Už se rozhrnuje roští, chudák lovec oči třeští 
a flinta mu padá z ruky. 
Na paseku u posedu, kde myslivec slídil, 
vyjel medvěd na mopedu a bravurně řídil. 
Z upuštěný kulovnice vyšla náhle rána, 
vodražená nábojnice trefila Germána. 
Ref. 
B
yla z toho hrozná mela pr

o nimrody z Br

odu,
 
rAmi 
epublika

utrpěla d

evizovou šk

odu.