Mozková protéza

Ascalona


Táborák zv
C/H 
olna zh
C/A 
asín
C/G 
á,
G7 
osada už jde spát.
 
Ami 
Kytara tiše
Dmi 
usíná, d

o duše p
G/Fis 
adá chl

ad.
 

Stařičký š
C/H 
erif
C/A 
už lín
C/G 
ě
G7 
ruku po láhvi vztáh,
 
Ami 
pistoli chová n
Dmi 
a klíně,

brouká si v t
G/Fis 
emnot

ách
 
Ref.:
Když Jsem byl ml
ád, bejvala
C7 
Ascal

ona
 
nejhezčí
osadou,
D7 
kterou jsem zn
G7 
al.
G7/H 
 
G7 
 
 
Jak častokr
át bouřila
C7 
Ascal

ona
 
divokou n
áladou,

již bůh nám př

ál.
 
Však slC7 
ávě p

istolí už zvolna dozván

í
 
C7 
a lesem n

ehučí t
Emi 
o vlčí volán
Dmi 
í.

 
 
Já půjdu sp
át, však vlajka
C7 
Ascal

ony
 
musí nad m
ým hrobem

navěky vl

át

 

 
 
Vyschly již láhve na stole, pohasl ohňů zář. 
Šerif své těžké pistole pověsil na stožár. 
Na vlajku smutně se dívá, kytaru pohladí. 
A jeho hlava šedivá vzpomíná na mládí. 
Ref.