Mozková protéza

Apropos country

Tři v
ěci na světě jsou, ty já mám n

ejvíc r

ád,
 
první je trochu piva ze džb
ánku ochutn

at,
 
a v
Armě jsem řek "nalej!" už j

ako kluk bos

ý,
 
jestli tohle není O.K., ať m
ě kat pověs

í.
 
Ref.:
Pověs
í, pověsí, pověs

í, pověsí,
 
jestli tohle není O.K., ať m
ě kat pověs

í.
 
Mý dívky ruce něžný mě večer obejmou, 
prej:"Miláčku, buď mužem!" -- do háje mravy jdou, 
na ty si zavzpomínej až budeš bělovlasý, 
jestli tohle není O.K., ať mě kat pověsí. 
Ref. 
A když mně pivo zteplá a dívka ochladne, 
co jinýho než country mě v ten ráz popadne, 
řeknu si: hochu, zahrej ať se dům vyděsí, 
jestli tohle není O.K., ať mě kat pověsí. 
Ref.