Mozková protéza

Akordy

N
ejkrásnější akord bude
Amaj7 
A-maj,
 
p
rstíky se při něm nepol

ámaj.
 
P
omohl mi k p
H7 
ěkné holce s
Gmi 
absolutním sl
Cmi 
uchem,
 
k
aždý večer n

aplníme b

alón horkým vzd
Amaj7 
uchem.
 
V stratosféře hrajeme si A-maj, 
i když se nám naši známí chlámaj. 
Potom, když jsme samým štěstím opilí až namol, 
stačí místo A-maj jenom zahrát třeba Ami 
A-moll.
 
A-moll všechny city rázem schladí, 
dopadneme na zem na pozadí. 
Sedneme si do trávy a budem koukat vzhůru, 
dokud nás čas nenaladí aspoň do A-
duru.
 
Ref.:

Od A-dur je jenom kousek k
Amaj7 
A-maj,
 
prFmi 
oto všem těm c
Fmi/F 
o se v lásce skl
Fmi/E 
amaj :
Fmi/Dis 
 
 
v
yždímejte k
H7 
apesníky a n
Gmi 
ebuďte sm
Cmi 
utní,
 
k
aždá holka pr

o někoho m

á sluch absol
Amaj7 
utní.
 
V každém akord zní, aniž to tuší, 
zkusme tedy nebýt k sobě hluší. 
Celej svět je jeden velkej koncert lidských duší, 
jenže jako A-maj nic tak srdce nerozbuší. 
Pr
o ty, co to A-maj v lásce n
Amaj7 
emaj,
 
m
oh' bych zkusit zahrát třeba
Cmaj7 
C-maj ...