Mozková protéza

R.E.M. / Zdeněk Tochor

Předehra:
Hmi 
 

 

 

 
Hmi 
 
Emi 
 

 

 
 
1. Hmi 
Svět je
Emi 
divnej, každou

chvíli se tu

něco zlého
Hmi 
stane
 
nemáš Emi 
šanci, když jsi

sláb.

 

 
 
Hmi 
Třeba
Emi 
zvolna kráčíš

pasáží a

přemýšlíš o
Hmi 
kráse
 
Emi 
a najednou

zjistíš kam's to

šláp.
Hmi 
 
 
Ref.:

se nic zlého
Hmi 
neděje, ať
Emi 
vyhnou se nám

kurdě

je
 

víly kvílí
Hmi 
písně vílí
Emi 
dál…

 

 
 
2. Ať se propadnu, jestli tohle všechno dává nějaký smysl, 
nebo jestli je v tom řád. 
Když to domýšlím, tak vychází mi, že to všechno řídí 
zlomyslnej skřítek, kterej si chce hrát. 
Ref.:
Ať se nic zlého neděje, … 
Mezihra:

 

 

 

 

 

 
 
Ref.:
Ať se nic zlého neděje, … 
3.
Nás to ale
Hmi 
nezlomí, když
Emi 
si tenhle skřet

zazlo

bí,
 
no
přece se s ním
Hmi 
nebudeme
Emi 
prát.

 

 
 
Ať Valach nebo Kozina, jsme vždycky jedna rodina, 
a tak si můžem ruku v ruce přát: 
Ref.:
Ať se nic zlého neděje, ať vyhnou se nám kurděje 
ať víly kvílí písně vílí dál. 
Ať se nic zlého neděje, ať vždycky zbývá naděje, 
ať tě mám holka pořád stejně rád. 
Dohra:
Hmi