Mozková protéza

Žvahlav

Ami 
Bylo
Emi 
smažno, lepě

svihlí

tlové
 
Ami 
se batou
Emi 
mali v dálni

ci,

 
 
Ami 
chrudošní
Emi 
byli

boro

lové
 
Ami 
na mamné
Emi 
krsy žární

cí.

 
 
"Ó synu, střez se Žvahlava, 
má zuby, drápy přeostré; 
střez se i Ptáka Neklava, 
zuřmící Bodostre!" 
Svůj chopil vorpálový meč, 
jímž lita soka vezme v plen, 
pak used v tumtumovou seč 
a čekal divišlen. 
A jak tu vzdeskné mysle kles, 
sam Žvahlav, v očích plameny, 
slét hvíždně v tulížový les 
a drblal, drblal rameny. 
Raz dva! A zas a zas 
vorpálný meč spěl v šmiku a let. 
Žvahlava hlavu za opas 
a už galumpal zpět. 
"Tys zhubil strastna Žvahlava? 
Spěš na mou hruď, tys líten rek!" 
"Ó rastný den! Avej, ava!" 
Ves chortal světný skřek. 
Bylo smažno, lepě svihlí tlové 
se batoumali v dálnici, 
chrudošní byli borolové 
na mamné krsy žárnící.