Mozková protéza

Řekni kde ty kytky jsou


Řekni kde ty k
Emi 
ytky jsou,

co se tady m

ohlo stát
 

Řekni kde ty k
Emi 
ytky jsou,

kde mohou b

ýt
 

Dívky je tu b
Emi 
ěhem dne,

otrhaly d

o jedné.
 

Kdo to kdy p

ochopí,

kdo to kdy p

ochop

í.
 
Řekni kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. 
Řekni kde ty dívky jsou, kde mohou být. 
Muži si je vyhlédli, s sebou domů odvedli. 
Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. 
Řekni kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. 
Řekni kde ti muži jsou, kde mohou být. 
Muži v plné polní jdou, do války zas' je zvou. 
Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. 
A kde jsou ti vojáci, lidi co se mohlo stát. 
A kde jsou ti vojáci, kde mohou být. 
Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu. 
Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. 
Řekni kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. 
Řekni kde ty hroby jsou, kde mohou být. 
Co tu kytek rozkvétá, od jara do léta. 
Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. 
Řekni kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát 
Řekni kde ty kytky jsou, kde mohou být 
Dívky je tu během dne, otrhaly do jedné. 
Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.