Mozková protéza

Černá lodice

SlAmi 
yšte smutnou př

íhodu a z
Emi 
avřet

e se v p

utyce,
 
Ami 
až vás pozve n

a vodu ten př
H7 
ízrak černý l

odice,
 
slAmi 
yšte smutnou př

íhodu, b
Dmi 
udete mít v

ýhodu,
 
pAmi 
ozvala mě k n

oční plavbě k

ústí Lužnic
Ami 
e.

 

 
Ami 
 
 
Plula nocí do dáli a kolem spaly vesnice, 
ponocní nám mávali a budily se slepice, 
plula nocí do dáli, v lese sovy houkaly, 
černý vlny valily se kolem lodice. 
Ref.:
Hej, t
ůň se blíží, vln

y šíří d

ěsnou paniku,
 
hej,
už je tady, ď

ábel píše č

ernou kroniku.
 
Vtom lodice promluvila, volá:"Přestaň pádlovat, 
čeká dole bílá víla, kdo ji vidí, ten je rád, 
bílá víla spanilá, pro tebe mě posílá, 
vona stůně na dně tůně, nechce sama spát." 
Ten, kdo žije, nechce k víle, volám:"Počkej, lodice, 
se mnou si moc neužije, protože jsem z vesnice, 
se mnou si moc neužije, ať spí sama, bestie, 
ať ta víla s jiným líhá na dně Lužnice." 
Ref. 
Lodice se nedala, už praská pádlo dřevěný, 
vidím, že mi nelhala, že ďábel juká z peřejí, 
lodice se nedala, sem-tam se mnou strkala, 
víry řvaly, v proudu stály skály zježený. 
Voda, ta je silnější, a svaly mý nic nezmohou, 
ryby, raci, korejši mi lížou hlavu ubohou, 
voda, ta je silnější, víla už mě konejší, 
plAmi 
ujte sami, k

amarádi, chr

ápu pod vodou,
 
chrDmi 
ápu pod vodou, hej, chr

ápu pod vod
Ami 
ou .