Mozková protéza

Zvláštní znamení touha

Ami 
Zase vidím za soumraku
Dmi7 
na pozadí šedejch mraků
 
E7 
mlčenlivej zástup kamar
Ami 
ádů.
 
Siluety hor a stromů, Dmi7 
starejch opuštěnejch lomů
 
bl
íží se s duněním vodop

ádů.
 
T
áhnou krajinou strží a t
Dmi 
ůní

muži z Shakespearových sonet

ů,

 
 
Ami 
postavy divnejch tvarů a v
Dmi6 
ůní, př
Ami6 
ízraky červ
E7 
enejch baret
Ami 
ů.

 
 
Ref.:
Zvl
áštní znamení t
Emi 
ouha, t
Ami 
oulkám prostřenej st
Emi 
ůl,
 
d
álka ruku ti p
Dmi 
odá - chleba a s

ůl.
 
Zvl
áštní znamení t
Emi 
ouha, v n
Ami 
ohách tisíce m
Emi 
il,
 

obzor kdo v rukou n
Dmi 
emá, nic nepochop

il.
 
Do šedivejch dnů a roků duní rytmus těžkejch kroků, 
vichřice a sníh je doprovází. 
Maskovaný kombinézy po všech armádách co lezly 
úbočíma našich hor a strání. 
Táhnou krajinou podivný stíny, muži z Shakespearových sonetů, 
za nehtama smutek rodný hlíny, přízraky červenejch baretů. 
Ref.