Mozková protéza

Trubadůrská

Ami 
Od hradu k
Emi 
e hradu p
Ami 
utujem,
 
zp
íváme

a holky m
E7 
uchlujem.
 
Ami 
ív jinam n
Fmaj7 
ejedem,
 
dAmi 
okud tu p
Emi 
oslední n
Ami 
esvedem.
 
Dřív jinam nejedem, 
dokud tu poslední nesvedem. 
Kytary nikdy nám neladí, 
naše písně spíš kopnou než pohladí, 
nakopnou zadnice 
ctihodných měšťanů z radnice. 
nakopnou zadnice 
ctihodných měšťanů z radnice. 
Ref.:
H
op hej, je v

es
Emi 
elo,
Ami 
 
 
pan knFmaj7 
íže pozval k

ejklíře,
 
hop hej, je v
esel
Emi7 
o,
Ami 
 
 
dnes vFmaj7 
ítaní
Emi 
jsme h
Ami 
osti.
 
H
op hej, je v

esel
Emi7 
o,
Ami 
 
 
ač nFmaj7 
edali nám tal

íře,
 
hop hej, je v
esel
Emi7 
o,
Ami 
 
 
pod stFmaj7 
ůl nám h
Emi 
ážou k
Ami 
osti.
 
Nemáme způsoby knížecí, 
nikdy jsme nejedli telecí, 
spáváme na seně, 
proto vidíme život tak zkresleně. 
Spáváme na seně, 
proto vidíme život tak zkresleně 
A doufáme, že lidi pochopí, 
že pletou si na sebe konopí, 
že hnijou zaživa, 
když brečí v hospodě u piva. 
Že hnijou zaživa, 
když brečí v hodpodě u piva. 
Ref. 
Ale jako bys lil vodu přes cedník, 
je z tebe nakonec mučedník, 
čekaj tě ovace 
a potom veřejná kremace. 
čekaj tě ovace 
a potom veřejná kremace. 
Rozdělaj pod náma ohýnky 
a jsou z toho lidové dožínky. 
Kdo to je tam u kůlu, 
ale příliš si otvíral papulu. 
Kdo to je tam u kůlu, 
borec, za nás si otvíral papulu. 
Ref. 
Od hradu ke hradu putujem, 
zpíváme a holky muchlujem. 
Dřív jinam nejedem, 
dokud tu poslední nesvedem. 
Dřív jinam nejedem, 
dokud tu poslední nesvedem. 
To radši zaživa do hrobu, 
než pověsit kytaru na skobu 
a v hospodě znuděně čekat ...