Mozková protéza

Proklatej vůz

Čt
yři b

ytelný k
Ami 
ola m

á náš pr
Emi 
oklatej v

ůz,
 
tak j
eště p

ár dl

ouhejch m

il zb

ejvá d

ál, t

am je c

íl,
 
a tak zp
ívej o S

ant

a Cr

uz.

 

 
 
Ref.:
P
olykej whisky a zv

ířenej prach,
 
n
esmí nás p

orazit strach,
 
až př
ejedem támhleten p

ískovej plát,
 
pD7 
ak nemusíš se

už rudochů b

át.
 
Rec:
"Georgi, už jsem celá roztřesená, zastav!" 
"Zalez zpátky do vozu, ženo!" 
Jen tři bytelný kola má náš proklatej vůz, 
tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl, 
a tak zpívej o Santa Cruz. 
Ref. 
Rec:
"Tatínku, tatínku, už mám plnej nočníček!" 
"Probůh, to není nočníček, to je soudek s prachem!" 
Jen dvě bytelný kola má náš proklatej vůz, 
tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl, 
a tak zpívej o Santa Cruz. 
Ref. 
Rec:
"Synu, vždyť jedeme jak s hnojem!" 
"Jó, koho jsem si naložil, toho vezu!" 
Už jen jediný kolo má náš proklatej vůz, 
tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl, 
a tak zpívej o Santa Cruz. 
Ref. 
Rec:
"Georgi, zastav, já se strašně bojím Indiánů!" 
"Zatáhni za sebou plachtu, ženo, a mlč!" 
Už ani jediný kolo nemá náš proklatej vůz, 
tak ještě pár dlouhejch mil zbejvá dál, tam je cíl, 
a tak zpívej o Santa Cruz. 
Ref.