Mozková protéza

Jakub Hrubý

Ami 
 

 
Ami 
 

 
Ami 
 
 
Pú, Pú, Pú-Pú-Pú 
1. Ami 
Na hodinách už je pět, něco malého bych jed,
 

může to být třeba med,
Ami 
ale

radši
Ami 
hned!
 
V tom je tady Prasátko, ustrašené zvířátko, 
Ijáčkovi lízátko, že prý někdo sněd. 
Ref:

Za Kryštůfkem Robinem

spolu zajdeme,
 
Dmi 
toho, kdo to udělal,

snadno najdeme.
 
Lupičovi pěkně na
pamětnou dáme,
 
Dmi 
A do kroku zvesela

si… zazpíváme:
 
Pú, Pú, Pú-Pú-Pú 
2. Jakpak zloděj najde se, ve Stokorcovém lese? 
Po stopách když půjde se, tak ho doženem. 
Tygr našel šlápotu u Králíčkova plotu 
a už toho lakotu z postele ženem. 
Ref:
Za Kryštůfkem Robinem, spolu zajdeme, 
toho, kdo to udělal, snadno najdeme. 
Králíček ho nesežral, není na sladké, 
k pátrání se vrátíme po… písni krátké: 
Pú, Pú, Pú-Pú-Pú 
3. Kdo to jenom mohl být, Ijáčkovi ublížit, 
stopy vedou ke spíži, domu Púovo. 
Podívejme hamouna, hanebného mlsouna, 
sežral by i mečouna, sladkovodního. 
Ref:
Za Kryštůfkem Robinem spolu zajdeme, 
toho, kdo to udělal, snadno najdeme. 
Není třeba hledat dál, hloupé písně pět, 
když celý Les ví, že to byl… mlsný Medvěd 
Pú, Pú, Pú-Pú-Pú