Mozková protéza

Nos pro trable

J
á jsem člověk, který zatím to n
A7 
ikam nedot
D7 
áh,
 

ať jdu, kam chci, upadnu, jak př
A7 
ekročím svůj pr
D7 
áh,
 
kd
ybych jednou v kartách vyhrál, v l
A7 
ásce mám smůly d
D7 
ost,
 
žA7 
e se mně to nezdaří, za to může ten můj n
D7 
os.
 
Ref.:
Jako já m
á snad někdo nos pro trable stavěn

ej,
 
kdo jej nemá, je mu hD7 
ej, nos pro trable stavěn

ej.
 
Jednou jsem jel po dálnici a ohromně jsem to hnal, 
koukám - za mnou jede vůz, tak závod jsem s ním dal, 
báječný jsem tempo držel, větší, než jsem měl, 
za mnou zněly sirény a já domů pěšky šel. 
Ref. 
Tak jsem začal s muzikou a rázem se proslavil, 
hned se lovec talentů neprodleně dostavil, 
řekl:"Milý pane Dufek, určitě byste byl brzy slavný, 
ale jak se tak dívám na váš obrovskej nos, 
vy to s ním nemůžete daleko dotáhnout." 
Ref.