Mozková protéza

Noční příloha vyhl. 90 Sb.

Ty se jen z
ajímáš, co v televizi dávají
 
nakonecec nevíš, kam se chlapi na noc chystají, 
je nE7 
ačase ti také jednou říct pár v

ět,
 
neboj se, vím, že slova stačit nebudou, 
myšlenky nahoru a slova jenom dolů jdou, 
to radši vE7 
ezmi jednou auto svý a zkus tou jejich trasou j

et.
 
Ref.:
Pak zrc
átka si uprav, přikšíruj si tělo,
 
z
ařaď tam kvalt, ať vypálíš jak dělo,
 
až nE7 
ašlápneš motor a výfuk se ti rozžhav

í,
 
až p
ojedou jen dálkaři, a nebude jich moc,
 
až př
ívětivé šero převálcuje noc
 
a jenom jE7 
ejich světla budou svítit na zhaslý mapě Čech a M

oravy.
 
Ti muži rozvážejí náklad z různých měst 
a znají každý výmol, každej centimetr cest, 
a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení, 
vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, 
když do hor přijde bouře, vítr pere hrom 
a na klikatejch cestách do zatáček vidět není. 
Ref.:
Když zabliká ti levým, tak opovaž se jet, 
šel bys tou nejrychlejší zkratkou na onen svět, 
drž se v pravý lajně a čekej, co a jak, 
a spolehni se na něj, že, až bude klid, 
dá ti pravej blinkr, můžeš vyrazit, 
před sebe tě pouští tenhle těžkej náklaďák. 
On dálkovými prosvítí tvou cestu vpřed 
a potom sklopí svoje světla, aby tys' mohl jet, 
protože ručí za tvou jízdu, dokud nezmizíš mu za obzor, 
jiný cesty totiž v horách k cíli nevedou, 
ty musíš umět věřit profíkovi před sebou, 
je to jediný tvůj maják a strážník a semafor. 
Ref.:
A nemůžeš mu poděkovat, neznáš jeho tvář, 
znáš jen obrysová světla a reflektorů zář 
a jak listí z větví stromů v serpentinách češe jeho truck, 
můžeš podřadit na trojku, dát na zem pedál plynu, 
vyrazit dopředu, z krajnice urvat hlínu 
a všemi čtyřmi blinkry zablikat mu na pozdrav nebo jen tak. 
Ti muži rozvážejí náklad z různých měst, 
znají každý výmol, každej centimetr cest, 
a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení, 
vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, 
když do hor přijde bouře, vítr pere hrom, 
a na klikatejch cestách do zatáček vidět není. 
Ref.:
Ti nečekají na provizi z pomíjivé slávy, 
nečekají ovace a roztleskané davy, 
tihle muži budou inkognito vzadu stát 
a nebudou mít nominaci ke švédskému králi 
na Nobelovu cenu za to, že světu dali 
noční přílohu vyhlášky devadesát, 
a nebudou mít nominaci ke švédskému králi 
na Nobelovu cenu za to, že světu dali 
noční přílohu vyhlášky devadesát.