Mozková protéza

Nic víc

Ref.:
Nic v
íc, nic víc nem

ám, nemám,
 
za nádr
ažím mě č

eká náklaď

ák.
 
Vypad
á to tak se mn

ou,
 
střechou m
ou je n

ebe nad hlav

ou.
 
Ref. 
Vandrem jít, co budu žít, 
jsem jako pták, pták znovu vyrazí. 
Ref. 
Vandrem jít, co budu žít, 
s partou lidí, co taky uměj pít. 
Ref. 
Ref.