Mozková protéza

Nezacházej slunce

N
ezacházej slunce, nezach
Ami 
ázej ještě,
 
j
á mám potěšení n

a dal

ekej c

estě,
 
j
á mám potěš
Emi 
ení n
Ami 
a dal

ekej c

estě.
 
Já mám potěšení mezi hory doly, 
žádnej neuvěří, co je mezi námi, 
žádnej neuvěří, co je mezi námi. 
Mezi náma dvouma láska nejstálejší 
a ta musí trvat do smrti nejdelší, 
a ta musí trvat do smrti nejdelší. 
Trvej, lásko, trvej, nepřestávej trvat, 
až budou skřivánci o půlnoci zpívat, 
až budou skřivánci o půlnoci zpívat.