Mozková protéza

Nad stádem koní

Buty


Nad stádem

koní –
Emi 
í, podkovy

zvoní, zvoní,
 

černý vůz

vlečo –
Emi 
ou, a slzy

tečou a já volám:
 

Tak neplač

můj kamará
Emi 
de, náhoda je

blbec, když krade,
 

je tuhý jak

veka a řeka ho sp
Emi 
laví, máme ho

rádi,
 
no tak
co, tak

co, tak

co.
 
Vždycky si přál, až bude popel, i s kytarou, 
vodou ať plavou, jen žádný hotel s křížkem nad hlavou. 
Až najdeš místo, kde je ten pramen a kámen co praská, 
budeš mít jisto – patří sem popel, a každá láska 
no tak co, tak co, tak co. 
Nad stádem koní, podkovy zvoní, zvoní, 
černý vůz vlečou, a slzy tečou a já šeptám: 
Vysyp ten popel kamaráde, do bílé vody, 
vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy. 

Vysyp ten

popel kamará
Emi 
de, do bílé

vody,

vody –
Emi 
y,
 
vyhasnul
kotel a

náhoda
Emi 
je štěstí od podko

vy. (2×)